Organigrama

  INSTITUT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ (ICE)
     

Directora

 

ANNA CROS ALAVEDRA
Tel. 935811077 / anna.cros@uab.cat

     

Coordinació acadèmica

 

JOSEP MASALLES ROMÁN
Tel. 938159158/ josep.masalles@uab.cat

     

Secretaria

 

Secretaria ICE de la UAB
Atenció al públic: de 10 a 14 h. i de 15 a 20 h.
Tel. 934335050 / 934335051 / aeu.santpau@uab.cat

     
ASSOCIACIÓ AULES D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER AL TEMPS LLIURE
     

President/a (grup E)

   

FRANCESC GAY BOCHACA         junta@aeu-tempslliure.cat

 

Sotspresident/a (grup E)

 

 

M. TERESA VALLS FARRÉ          junta@aeu-tempslliure.cat

 

Secretari/a (grup D)

 

 

MARGARIDA BUDÓ MARTINEZ   junta@aeu-tempslliure.cat

 

Tresorer/a (grup D)

 

 

RICARD FERNÁNDEZ BOSCH     junta@aeu-tempslliure.cat

 

Vocal Grup A

 

 

ELENA NOVO TEJERINA                           junta@aeu-tempslliure.cat

Vocal Grup A

 

ANTÒNIA BONET MEYA                            junta@aeu-tempslliure.cat 

Vocal Grup B   ROSER CLARAMUNT PUJADO                    junta@aeu-tempslliure.cat

Vocal Grup C

 

JOSEP ALEGRET BASTÚS                          junta@aeu-tempslliure.cat

Vocal Grup C

 

LLORENÇ CABROL SAHUN                        junta@aeu-tempslliure.cat

Vocal Grup D

 

TERESA GARCÍA HERNANDO                    junta@aeu-tempslliure.cat

Vocal Grup D

 

JESÚSM. NÚÑEZ BARUQUE                      junta@aeu-tempslliure.cat

Vocal  Grup E

 

JORDI SERRES CASTRO                          junta@aeu-tempslliure.cat

Vocal Grup F

 

 MARIA ALÀS BORBÓN                            junta@aeu-tempslliure.cat

Vocal Grup G

 

 RAMON MARCET FORCADA                     junta@aeu-tempslliure.cat

Vocal Grup G

 

CARME REIMONDEZ DIAZ-QUIJANO         junta@aeu-tempslliure.cat

Vocal Grup H

 

JUAN SÁNCHEZ SEGURA                         junta@aeu-tempslliure.cat

Vocal Grup J

 

MERCÉ VALDIVIA GÓMEZ                        junta@aeu-tempslliure.cat

Vocal Grup T

 

JOSEP  MANERA NAVARRO                      junta@aeu-tempslliure.cat

Vocal Grup T

 

MERCEDES PUJOL MERCADER                 junta@aeu-tempslliure.cat

Vocal Grup U

 

ÂNGELS MARTINEZ CASELLAS                 junta@aeu-tempslliure.cat 

Vocal Grup U

   CLAUSTRE PICANYOL TARRÉS                junta@aeu-tempslliure.cat 
     
     
     

 

 

Seu de l’Associació: c/ Sant Antoni M Claret, 171,. 08041-Barcelona - Telèfon 93 433 4515                                                                                  

 

ESTATUTS aprobats en l'Assemblea del 24 de novembre de 2010.

----> Estatuts de l'Associació Aules d'Extensió Universitària per al Temps Lliure  

   

  

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN.
Definida en els Estatuts la normativa que regula l’Associació, el present Reglament estableix els punts bàsics de funcionament de règim intern.

---> Reglament de Règim Intern (pdf)